Den egna gravstenen

Att fundera över sin egen gravsten är också sådant som man skjuter framför sig. Men gör du det nu, slipper dina anhöriga sväva i okunnighet om dina önskemål den dagen du inte längre finns. Skriften "Stenar berättar" är tänkt som en inspirationskälla inför valet av gravsten. 

Välkommen in till din närmaste Amoria-byrå och hämta ditt exemplar av skriften.