Försäkra dig om att pengar finns

Det finns flera alternativ att ordna så att det finns pengar till begravningen. Det vanligaste är att pengar tas ur dödsboet, d v s den avlidnes efterlämnade tillgångar. Det innebär att de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning – om inte den avlidne varit förutseende och nedtecknat sina önskemål i Livsarkivet. Vill man vara säker på att en viss summa pengar finns avsatta för den egna begravningen, vad som än händer, tecknar man en begravningsförsäkring.

Memento Begravningsförsäkring

Ett sätt att visa omtanke om sina närmaste är att avsätta pengar i en försäkring som är öronmärkta för begravningskostnaderna. Du kan välja på försäkringsbelopp mellan 20.000:- och 40.000:-. Beloppen 20.000:- och 40.000:- kan du få som månadspremie eller engångspremie. Övriga belopp går endast att få som engångsbetald premie.
Avkastningen har historiskt varit bättre än bankräntan f. n. 8 %. Välj försäkringsbelopp och räkna ut din premie.

Räkna på din begravningsförsäkring

Här kan du läsa mer om en av de förmånligaste försäkringarna som finns – Memento Begravningsförsäkring>>