Ceremoni- och tackkort

Sorgebrev eller inbjudningsbrev till begravningen är sådant vi kan ombesörja, liksom ceremoniblad som trycks upp inför begravningsakten. Här kan alla moment under begravningsakten anges och även vad som kommer att spelas och sjungas. Vi kan även hjälpa till med att ta fram tackkort, som skickas till begravningsgästerna.