Juridik

I samband med ett dödsfall uppkommer flera juridiska frågeställningar. Genom vårt samarbete med bouppteckningshandläggare och jurister på Amber advokater kan du få hjälp med alla dokument, ställningstaganden och rättshandlingar som aktualiseras när du mist någon i din närhet. Boutredare och jurister på Amber advokater har lång erfarenhet av familjerättsliga frågor och kan hjälpa till med bouppteckning, boutredning och arvskifte i samband med ett dödsfall. De upprättar också avtal och dokument som kan göra livet tillsammans i en familj mindre komplicerat såsom testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev m.m. Sedan november 2017 är vår tidigare medarbetare bouppteckningshandläggare Annika Nilsson anställd på Amber advokater. På så sätt har vi skapat en naturlig länk mellan begravningsbyrån och Amber advokater och kan erbjuda våra kunder kvalificerad juridisk rådgivning.

Amber Advokater i Karlskrona

kna@amberadvokater.se

0455-34 11 00