Om Livets första ceremoni

Att döpa sitt barn i Guds namn är den traditionella formen av namngivningsceremoni, där barnet samtidigt upptas i den kristna kyrkans gemenskap. I flera kyrkosamfund är dopet nödvändigt för att en person ska kunna upptas i kristenheten. 
Dopet är den viktigaste av alla kyrkliga förrättningar. Ordet dop är besläktat med dopp, eftersom dopet ursprungligen normalt utfördes, och i många sammanhang fortfarande utförs, genom nedsänkning i vatten. 
Det traditionella dopet kan också bytas mot andra typer av namngivningsceremonier, där barnets föräldrar fritt kan utforma både form och innehåll.