Om kärlekens ceremoni

Att äktenskap är något som ska ingås av två personer som älskar varandra tycker väl de flesta av oss som bor i Sverige. Men så var det definitivt inte förr. Historiskt var den här urgamla ceremonin till för att knyta band mellan två släkter eller två familjer. Man knöt helt enkelt ett avtal mellan mannens och kvinnans släkter – eller ätter.
I takt med att kristna inflytandet stärktes i vårt land kom vigselceremonierna allt oftare att hållas i kyrkan och 1734 blev den kyrkliga vigseln ett villkor för att äktenskapet skulle ha full rättsverkan. Innan dess förekom äktenskap som ingicks under ytterst oklara former och knappast räknades som riktiga äktenskap. Nu försvann alla oklarheter och med tiden så blev skälet för att ingå äktenskap allt mer sällan en affärsuppgörelse och allt oftare kärlek mellan två personer.
Numera även oavsett kön. Par av samma kön som vill få en heltäckande rättslig reglering av sin samlevnad har dessvärre fått vänta ända till 1995 innan de kunde registrera ett partnerskap. Med få undantag har ett partnerskap samma rättsverkningar som ett äktenskap.
Så när ni hittat varandra och vill berätta och bekräfta det för världen, då vill vi på Amoria vara med. Vi vill gärna medverka till att just er ceremoni blir ett av era största och finaste minnen. Ni bestämmer själva om den ska bygga på religiös eller annan värdegrund - det viktiga är att den får en personlig prägel så att den blir ett minne för livet för er båda och för alla som är bjudna till denna kärlekens största ceremoni.