Blomma

Direktsänd begravning

Det kan finns många olika anledningar till att man inte har möjlighet att närvara vid en begravning.

Vågor

Närvara digitalt vid sista avskedet

Att direktsända begravningen till de som inte kan vara fysiskt på plats ger en fin möjlighet att ändå närvara och på det sättet hedra den avlidne. Det kan även vara en viktigt del i en sorgeprocess för vänner och bekanta att får vara delaktig vid ett sista avsked. I de fall anhöriga har valt att direktsända begravningen kan du genom att följa annonsen för den personen det gäller här nedan följa begravningen via direktsändning. Sök efter personen som det gäller, när du väl är inne i Minnesrummet kan du välja direktsändning.


This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies