Gravsten

Våra samarbetspartners är i största utsträckning lokala företag och organisationer. En medveten strategi som gynnar vår trakt och inte minst miljön. De sköter även inskriptioner och renoveringar av befintliga stenar.

Välkommen in och hämta ett exemplar av skriften ”Stenar berättar”, som ger lite vägledning i valet och utformningen av gravsten.

Kontakta oss på begravningsbyrån för hjälp med utformning av en ny gravsten eller renovering av en befintlig gravsten.