Med full frihet

Den nya tidens namngivningsceremoni ger full frihet att skapa en minnesvärd högtid, med hjälp av dikt, musik, tal och personlig kuriosa kring er som föräldrar och familj.
Om ni vill att ceremonin ska innehålla religiösa eller andra budskap byggd på andra värdegrunder, det avgör ni själv. Den värdegrund vi alltid bygger våra ceremonier kring är FN:s barnkonvention.

En högtidlig stund

Eftersom namnet är en viktig del av identiteten är en av de viktigaste punkterna ett högtidligt namngivningstal, där det berättas om vilket eller vilka namn ni har valt.

Det här är också en punkt i programmet där det passar utmärkt att markera stundens betydelse. Man kan göra det genom att pryda barnets huvud med en krans av blommor, fästa ett smycke runt halsen eller genom någon annan ceremoniell handling.
 Här finns stort utrymme för personliga tankar och idéer.

Med himlen som tak

En namngivningsceremoni kan hållas var som helst och där det passar er bäst; i trädgården, kvartersgården, hemma i bostaden eller i en vacker lokal som man smyckas för det högtidliga tillfället.
 Namngivningsceremonin är en högtid som välkomnar barnet in i släktens och världens gemenskap, där FN:s barnkonvention blir vår värdegrund.Det finns inga riktlinjer eller någon uttalad ordning för hur en namnceremoni ska gå till. Friheten är stor att skapa er personliga familjehögtid. Det viktigaste är att ceremonin blir som ni tänkt er, en dag att minnas med glädje. Och kom ihåg att allt är möjligt.