WebbApp Min sida

På Amoria använder vi cookies på hemsidan för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelse, läs om våra cookies här. Om du fortsätter så antar vi att du acceptera detta. Vi samlar också in uppgifter, vad och när vi gör detta kan du läsa i vår integritetspolicy.

En hjälpande hand genom livets ceremonier

 

 

Att dela sorgen

Anhöriga och nära vänner hör till de självskrivna deltagarna på en begravning. Men även om du inte hör till den avlidnes allra närmaste är det viktigt att du inser att också du har rätt att delta i sorgen. Det betyder ofta mycket för familjen när människor tar sig tid att närvara.

Stillheten

Ibland står det i dödsannonsen "begravningen äger rum i stillhet" eller "begravningen äger rum i kretsen av de närmaste". Man avser då att endast de som får särskild inbjudan skall vara närvarande vid förrättningen vilket måste respekteras. Man kan hedra den döde på annat sätt t ex genom att betala in till någon minnesfond eller liknande.

Kontakten med de närmaste

Efter ett dödsfall blir det ofta ett tomrum kring de anhöriga. Släkt och vänner drar sig ofta för att höra av sig. För det mesta är det därför bra att höra av sig så snart som möjligt efter dödsfallet. Det blir ofta svårare ju längre tiden går. De anhöriga har ofta ett stort behov av att prata men man får respektera om de inte orkar i vissa perioder.