Blomma

Miljövänligare begravning

Många frågar oss om hur man gör en begravning mer miljövänlig. Kistor & urnor idag är noga prövade för att klara olika krav vid hantering och kremering.

Vågor

Miljövänliga kistor och urnor

Väljer du en kista av rent trä så är du nära ett miljömedvetet val. Vill du gå ett steg längre erbjuder vi kistor i miljövänlig biokomposit. När det kommer till urnor så finns det flera miljövänliga alternativ, allt ifrån urnor i rent trä till nedbrytbar potatisstärkelse och träfibermassa. När du väljer blommor så tänk gärna säsongens blommor så minskar miljöbelastningen.

På minnesstunden kan vi hjälpa dig att se till att maten är ekologisk så långt det är möjligt.

Du kanske undrar om en jordbegravning är mer miljövänligt än en kremation? Det är faktiskt inte riktigt utrett och svensk begravningslag tillåter idag endast jordbegravning eller kremation. Men forskning om alternativa begängelseformer pågår, t. ex, vattenbegängelse och kompostering.

Det som kan tala för kremering är att utsläppen är relativt små och krematorieanläggningarna själva bedriver ett omfattande miljöarbete med bl. a rökgasrening.

Sedan några år så är det obligatoriskt med metallåtervinning vid krematorier och ersättningen från återvinningen går till Allmänna Arvsfonden. Det som kan tala för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden men å andra sidan finns det risk för att kvarlevor kan läcka ut i grundvattnet även om risken är minimal.

Transporter av kistor och urnor är det som påverkar miljön mest. Ibland är det svårt att påverka transporternas längd men när det är praktiskt och etiskt möjligt så samordnar vi transporter.

SBF:s miljöpolicy

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies