Blomma

Vägledning i begravningen

Vi kan utforma en begravningsceremoni helt efter dina önskemål – enkel eller högtidlig, utifrån kyrklig värdegrund eller andra riktlinjer.

Vågor

Personlig prägel på din ceremoni

Vi kan utforma en begravningsceremoni helt efter dina önskemål. Utformningen får gärna bygga på den avlidnes personlighet, intressen och livsgärning, naturligtvis med största respekt för den avlidnes vilja.

Musik

Vi behöver musik i alla situationer i livet - till uppbyggelse, till glädje, till tröst. Musik går direkt till hjärtat. Musiken har en viktig roll i begravningsakten. Som anhörig har man möjlighet att ha önskemål om musik, egna eller den avlidnes.

amoria-musik
haller-hand

Begravningsdagen

I god tid före begravningen finns vi från begravningsbyrån på plats och ansvarar för att lokalen är iordninggjord, blommor utplacerade och för att samordna programmet med övriga deltagare .

På begravningsdagen
ceremonikort

Dödsannons

Här hittar du ett verktyg där du kan söka bland dödsannonser.

Dödsannonser
annons

Förbered en annons

Skapa en minnesvärd och värdig hyllning till den som har gått bort. Välj mellan dödsannons eller tackannons.

Förbered en annons

Anordna en minnesstund

Att anordna en minnesstund där alla gäster samlas efter begravningen är ett uppskattat inslag där man får tillfälle att tillsammans minnas den avlidne. Minnesstunden kan ordnas på flera olika sätt och det är viktigt att den planeras ordentligt.

Kistor och urnor

Det finns ett stort antal kistor och urnor att välja mellan i olika prisklasser och utföranden. Hos oss kan du se ett stort varierande sortiment.

Blommor & arrangemang

Med blommor kan vi ta ett personligt farväl och visa omtanke i sorgens stund. Dekorationer, kransar och buketter placeras vid kistan eller urnan och levereras till ceremonin av blomsterbutiken.

amoria-blommor

Gravplats

Begravningsformerna är antingen jordbegravning eller kremation. Vid jordbegravning gravsätts man i en grav på en kyrkogård. Gravsättningen sker oftast i nära anslutning till begravningsceremonin.

begravning

Gravsten

Våra samarbetspartners är i största utsträckning lokala företag och organisationer. En medveten strategi som gynnar vår trakt och inte minst miljön.

Välj gravsten
amoria-vigsel

Ceremoni- och tackkort

Sorgebrev eller inbjudningsbrev till begravningen är sådant vi kan ombesörja, liksom ceremonikort som trycks upp inför begravningsakten.

Inspiration för kort
amoria-vigsel

Miljövänligare begravning

Många frågar oss om hur man gör en begravning mer miljövänlig. Vi har miljömedvetna val både när det gäller kistor och urnor.

En miljöävnligare begravning

Vad kostar en begravning?

En "vanlig" begravning kostar mellan 22.000 kr och 26.000 kr. Då ingår kista, kistdekoration, nödvändiga transporter och bärare, dödsannons, ceremoni samt en enklare förtäring.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies