Blomma

Gäster på begravningen

Att närvara som gäst vid en begravning är en känslomässig situation som kräver omtanke och hänsyn.

Vågor

Tänd ett ljus

På den här sidan kan du se de annonser som publicerats via Amoria. När du har hittat den annons du söker trycker på den och kommer in i Minnesrummet för den avlidna. Där kan du kondolera genom att tända ett ljus.

amora-tand-ett-ljus

Direktsändning

Det kan finns många olika anledningar till att man inte har möjlighet att närvara vid en begravningen. Om anhöriga har valt att direktsända begravningen kan du följa den här.

blommor

Blommor

Med blommor kan vi ta ett personligt farväl och visa omtanke i sorgens stund.

Blommor till begravning
hand-hjarta

Minnesgåvor

Här kan du använda en tjänst som tillhandahålls av mingåva.se.

Ge minnesgåva
tva-personer-hjarta

Minnesstunden

anslutning till begravningen anordnas ofta en minnesstund. Vanligtvis sker det i någon av de anhörigas bostad, i ett församlingshem eller i annan lokal.

Anmälan minnesstund

Att dela sorgen

Anhöriga och nära vänner hör till de självskrivna deltagarna på en begravning. Men även om du inte hör till den avlidnes allra närmaste är det viktigt att du inser att också du har rätt att delta i sorgen. Det betyder ofta mycket för familjen när människor tar sig tid att närvara.

Att tänka på

Viktigast av allt är att vara närvarande och till stöd för den avlidnes anhöriga. De formella detaljerna är mindre viktiga, men det kan vara bra att känna till de vanligaste formaliteterna inför begravningen.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies