Blomma

Vår auktorisation - din trygghet

Att få rätt hjälp av en begravningsbyrå som kan sin sak är av största vikt. Bästa sättet att försäkra sig om detta är att kontrollera att den är auktoriserad. Auktorisationen är garantin för att du får rätt hjälp i en situation när du verkligen behöver det. Jämjö Begravningsbyrå, Karlskrona Ceremonibyrå och Ronneby Begravningsbyrå är alla auktoriserade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Vågor

Tryggheten i vår auktorisation

Samtliga våra medarbetare har genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Vi genomgår dessutom kontinuerlig fortbildning. Att anlita oss ger dig en trygg försäkring om att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt.

När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation kan du också vara säker på att byrån följer auktorisationens stränga regler.

Vill du veta mer om auktorisationskraven?

Vill du ha ytterligare information om alla de krav som ställs på oss som auktoriserad begravningsbyrå går du enklast in på begravningar.se. Tack vare att det finns auktoriserade begravningsbyråer runtom i Sverige, har du alltid nära till en auktoriserad begravningsbyrå.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies