Blomma

Hur gör jag nu?

Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så radikalt som när en anhörig avlider – det är en situation som för många kan vara svår att hantera. Att känna sig osäker inför sådant som måste tas om hand inför en begravning är därför helt naturligt. Du kan känna dig trygg i att vi har all den erfarenhet och kunskap som krävs för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver. Och du är välkommen att vända dig till oss närhelst du vill.

Vågor

Hur går det till?

Om dödsfallet sker i hemmet eller annan plats utanför sjukhuset ombesörjer vi att den avlidne hämtas. Vi lägger största vikt vid att omhändertagandet av den avlidne sker på ett värdigt och varsamt sätt. Alla transporter sker i begravningsbilar. För detta har vi jourverksamhet dygnet runt.

Inför besöket hos oss

Vanligen sker den första kontakten med oss på begravningsbyrån några dagar efter dödsfallet. Vi bokar in ett möte där vi träffas och du väljer själv om mötet ska ske hos oss eller hemma hos er. Under detta möte pratar vi om hur nedanstående moment ska utformas. Vi svarar på frågor och funderingar och förklarar olika alternativ.

 • Begravningsceremoni
 • Sång och musik
 • Officiant – dvs. präst, borgerlig eller någon annan
 • Plats och tidpunkt för begravningen
 • Jordbegravning eller kremationsbegravning
 • Gravplats
 • Gravsten eller inskription på befintlig sten
 • Minnesstund – Samling efter begravningen
 • Dödsannons
 • Blommor
 • Val av kista och urna
 • Pris – Du får alltid en skriftlig prisuppgift

Planeringshjälp

Du kan känna dig trygg i att vi har all den erfarenhet och kunskap som krävs för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver. Och du är välkommen att vända dig till oss närhelst du vill.

Innan vi träffas rekommenderar vi också att du går in på länken planerabegravningen.se där du i lugn och ro kan gå igenom förberedelserna inför begravningen. Där kan ni vara flera inne samtidigt och gå igenom förberedelserna

Vill du läsa mer?

Vill du läsa om sådant som ska ordnas runt en begravning har vi tagit fram en skrift som heter ”Hur gör jag nu”. I den hoppas vi att du får svar på dina första frågor. Skriften kan du läsa genom att ladda ner den här i PDF-format "Hur gör jag nu". Du är också välkommen in till oss och hämta ett exemplar av skriften.

Välkommen att kontakta oss!

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies