Blomma

Att dela sorgen

Anhöriga och nära vänner hör till de självskrivna deltagarna på en begravning. Men även om du inte hör till den avlidnes allra närmaste är det viktigt att du inser att också du har rätt att delta i sorgen. Det betyder ofta mycket för familjen när människor tar sig tid att närvara.

Vågor

Stillheten

Ibland står det i dödsannonsen "begravningen äger rum i stillhet" eller "begravningen äger rum i kretsen av de närmaste". Man avser då att endast de som får särskild inbjudan skall vara närvarande vid förrättningen vilket måste respekteras. Man kan hedra den döde på annat sätt t ex genom att betala in till någon minnesfond eller liknande.

Kontakten med de närmaste

Efter ett dödsfall blir det ofta ett tomrum kring de anhöriga. Släkt och vänner drar sig ofta för att höra av sig. För det mesta är det därför bra att höra av sig så snart som möjligt efter dödsfallet. Det blir ofta svårare ju längre tiden går. De anhöriga har ofta ett stort behov av att prata men man får respektera om de inte orkar i vissa perioder.

familj

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies