Blomma

Begravning med personlig prägel

Vi kan utforma en begravningsceremoni helt efter dina önskemål – enkel eller högtidlig, utifrån kyrklig värdegrund eller andra riktlinjer.

Vågor

Begravningsceremoni

Utformningen får gärna bygga på den avlidnes personlighet, intressen och livsgärning, naturligtvis med största respekt för den avlidnes vilja. Ceremonin kan till exempel innehålla musik, sång, dikter och personliga minnesord från anhöriga och vänner.

Det är viktigt att ceremonin får en personlig prägel och känns rätt och relevant för de närvarande vid begravningen. Det kan vara bra att börja med att slå fast om ceremonin ska ha kyrkliga, borgerliga eller andra förtecken.

Kyrklig begravningsceremoni

Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst som går till på följande sätt:

 • Ingångsmusik (vanligen orgel)
 • Solosång eller instrumentellt solo (valfritt)
 • Psalm
 • Griftetal - Överlåtelse - Bön
 • Eventuellt Psalm
 • Begravningsbön
 • Fader vår
 • Psalm
 • Avskedstagande (vid kremationsbegravning)
 • Solosång eller instrumentellt solo (valfritt)
 • Utgångsmusik

Borgerlig begravningsceremoni

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar.


Vi kan ge förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter).
 I vissa fall har kommuner utsedda officianter som oftast kan åta sig uppdrag.

amoria-vit-blomma-begravning

Ceremonier enligt andra trossamfund och önskemål

Med invandring följer också andra religioner och trosinriktningar. Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och har kunskap för att hjälpa till oavsett önskemål.

Slutligen finns de som inte önskar något avsked eller ceremoni alls utan enbart kremation och gravsättning alternativt nedsättning i minneslund.

kapell

Musik och dikter

Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man förutom eller istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Vi hjälper till att ordna musiken utifrån dina önskemål.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies