Blomma

Gravsten

Våra samarbetspartners är i största utsträckning lokala företag och organisationer. En medveten strategi som gynnar vår trakt och inte minst miljön. De sköter även inskriptioner och renoveringar av befintliga stenar.

Vågor

Vägledning i val av gravsten

Välkommen in och hämta ett exemplar av skriften ”Stenar berättar”, som ger lite vägledning i valet och utformningen av gravsten. Kontakta oss på begravningsbyrån för hjälp med utformning av en ny gravsten eller renovering av en befintlig gravsten.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies