Blomma

Juridisk hjälp

Genom vårt samarbete med bouppteckningshandläggare och jurister på Amber Advokater kan du få hjälp med alla dokument, ställningstaganden och rättshandlingar som aktualiseras när du mist någon i din närhet.

Vågor

Vi hjälper dig hela vägen

I samband med ett dödsfall uppkommer flera juridiska frågeställningar

Genom vårt samarbete med bouppteckningshandläggare och jurister på Amber Advokater kan du få hjälp med alla dokument, ställningstaganden och rättshandlingar som aktualiseras när du mist någon i din närhet.

Boutredare och jurister på Amber Advokater har lång erfarenhet av familjerättsliga frågor och kan hjälpa till med bouppteckning, boutredning och arvskifte i samband med ett dödsfall. De upprättar också avtal och dokument som kan göra livet tillsammans i en familj mindre komplicerat såsom testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev m.m.

kvinna-dokument

Amoria samarbetar med Amber Advokater

Sedan november 2017 är vår tidigare medarbetare bouppteckningshandläggare Annika Nilsson anställd på Amber Advokater. På så sätt har vi skapat en naturlig länk mellan begravningsbyrån och Amber Advokater och kan erbjuda våra kunder kvalificerad juridisk rådgivning.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies